Przedsiębiorstwo PARTNER CHEM jest firmą prywatną, zajmującą się obrotem produktami spożywczymi, kosmetykami, środkami chemii gospodarczej, wyrobami włókienniczymi i tekstylnymi oraz surowcami chemicznymi. 

Posiadamy wieloletnie kontakty handlowe na rynku krajowym i międzynarodowym. Szczególnie silne wiążą nas z krajami Wschodniej i Zachodniej Europy, państwami azjatyckimi, afrykańskimi m.in: Litwą, Ukrainą, Rosją, Holandią, Niemcami, Włochami, Wielką Brytanią , Chinami, Koreą, Tajwanem, Australią, Brazylią, Argentyną, Iranem , RPA, Egiptem, Nigerią, Kenją, Kanadą i USA

Firma została zbudowana w oparciu o wiedzę i doświadczenie udziałowców, będących jednocześnie menedżerami firmy. Zatrudnieni pracownicy to wykształceni, pełni entuzjazmu i zaangażowania młodzi ludzie stanowiący najcenniejsze aktywa firmy. Wszyscy pracujemy na rzecz realizacji wspólnej idei: bycia liderem w dystrybucji produktów na rynku polskim.

Nadrzędnym celem jest stały rozwój firmy poprzez wykonywanie usług o najwyższym poziomie jakości, spełniających ciągle rosnące wymagania i oczekiwania Klientów, a jednocześnie odpowiadających przepisom prawnym.

Mając na uwadze potrzeby Klientów zmierzamy do uzyskania ich trwałego zaufania i zapewnienia im towarów wysokiej jakości tak, aby stać się dla obecnych i potencjalnych Klientów wiarygodnym partnerem. Pragniemy umocnić pozycję naszej firmy na rynku krajowym, jak również na rynkach zagranicznych.

Wiemy, że realizowanie powyższych zamierzeń wiąże się przede wszystkim z terminowym oraz kompleksowym wykonywaniem usług o najwyższym poziomie jakości. Staramy się utrzymywać długotrwałe, wzajemnie korzystne powiązania z naszymi dostawcami. Preferujemy współpracę z dostawcami oferującymi towary i usługi o jakości odpowiadającej naszym wymaganiom. Zadowolenie Klientów, satysfakcja współpracowników i dostawców oraz ich pozytywna ocena są podstawą naszego trwałego rozwoju i wyznaczają nam kierunki działań doskonalących.

Zgodnie ze swoją polityką Przedsiębiorstwo PARTNER CHEM rozpoczęło prace nad wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000